Datsun Go For Hire


Ukuqasha i  Datsun Go  eKapa, eRhawutini, eThekwini, ePitoli okanye kuMzantsi Afrika jikelele kulula neJust Car Hire. Sisebenza ngokusondeleleyo neenkampani ezinkulu eziqheshisa ngezithuthi ezinje ngo Hertz, Tempest, Bidvest, Thrifty, Europcar kunye noFirst Car Rental kwaye ukubhukisha i  Datsun Go  kulula. i  Datsun Go  ngesona sithuthi esithandwayo sokuqashwa kwaye uyakwazi ukukhetha uba ufumane imileage engenamkhawulo. Sinekeza ngawona maxabiso mahle oqasha i  Datsun Go  kwaye ixhaswa sisiqinisekiso sethu.


Change the way you drive with the new Datsun GO. With its fun, bold styling, both inside and out, the Datsun GO is as feisty as they get. With its 1.2l powerful engine, Advanced Suspension System, plus the largest in class 22 mm ventilated disc brake for more secure, consistent stopping, take your drive to the next level and ensure a smoother, safer journey ahead.


Jonga amaxabiso nokubakho kwesithuthi

Fumana elona xabiso lihle lokuqesha isithuthi


THELEKISA AMAXABISO OKUQESHA ISITHUTHI

Amaxabiso amahle okuqasha isithuthi - siyakuqinisekisa


Driving a rental car

Iingcaphephe ekuqeshiseni ngeezithuthi usukela ngo 2003


  • Ngapha kwe 60 000+ yezithuthi esezi bhukishiwe

  • Khangela msinya; Bidvest, Thrifty, Europcar, Tempest, Hertz, First no Cabs

  • Amasebe angaphezulu kwe 260, akufuphi kunam

  • Khetha ubhukisho olufikelelekayo lwe  Datsun Go  kubaniki-zithuthi bonke

  • Ngexabiso eliphantsi lwe  Datsun Go  unokhetha ukuba ne mileage engenamkhawulo