Hyundai H1 For Hire


Ukuqasha i  Hyundai H1  eKapa, eRhawutini, eThekwini, ePitoli okanye kuMzantsi Afrika jikelele kulula neJust Car Hire. Sisebenza ngokusondeleleyo neenkampani ezinkulu eziqheshisa ngezithuthi ezinje ngo Hertz, Tempest, Bidvest, Thrifty, Europcar kunye noFirst Car Rental kwaye ukubhukisha i  Hyundai H1  kulula. i  Hyundai H1  ngesona sithuthi esithandwayo sokuqashwa kwaye uyakwazi ukukhetha uba ufumane imileage engenamkhawulo. Sinekeza ngawona maxabiso mahle oqasha i  Hyundai H1  kwaye ixhaswa sisiqinisekiso sethu.


The Hyundai H1-Bus is beautifully designed to highest of standards whilst still keeping all safety standards in mind. This vehicle is ideal for work or leisure as it features cabin comfort that's normally associated with passenger cars, and easy loading for frequent trips. The Hyundai H1-Bus has a superb auto cruise control option that guarantees you stay at the speed you want which is perfect for travelling long distances. Plus, what's more perfect for those hot summer days than dual air-conditioning in the H-1's front seats and separate air-conditioning for the rear seat passengers. Everyone's perfect temperature will be maintained throughout your journey.


Jonga amaxabiso nokubakho kwesithuthi

Fumana elona xabiso lihle lokuqesha isithuthi


THELEKISA AMAXABISO OKUQESHA ISITHUTHI

Amaxabiso amahle okuqasha isithuthi - siyakuqinisekisa


Driving a rental car

Iingcaphephe ekuqeshiseni ngeezithuthi usukela ngo 2003


  • Ngapha kwe 60 000+ yezithuthi esezi bhukishiwe

  • Khangela msinya; Bidvest, Thrifty, Europcar, Tempest, Hertz, First no Cabs

  • Amasebe angaphezulu kwe 260, akufuphi kunam

  • Khetha ubhukisho olufikelelekayo lwe  Hyundai H1  kubaniki-zithuthi bonke

  • Ngexabiso eliphantsi lwe  Hyundai H1  unokhetha ukuba ne mileage engenamkhawulo