Isikhokhelo sezithuthi

Sikhetha izithuthi ezivela kubaniki-zithuthi abaphuma phambili eMzantsi Afrika. Jonga ngezantsi iinkcukacha ezithe vetshe ngohlobo ngalunye lwesithuthi.


COMPACT HATCH

Small, value for money, and fuel efficient

HATCH

Larger than compact, economical hatches

SEDAN

From economy to luxury, with a boot

SUV

Larger, sportier vehicles with more ground clearance

PASSENGER VAN

Medium to large capacity people movers