VW Kombi For Hire


Ukuqasha i  VW Kombi  eKapa, eRhawutini, eThekwini, ePitoli okanye kuMzantsi Afrika jikelele kulula neJust Car Hire. Sisebenza ngokusondeleleyo neenkampani ezinkulu eziqheshisa ngezithuthi ezinje ngo Hertz, Tempest, Bidvest, Thrifty, Europcar kunye noFirst Car Rental kwaye ukubhukisha i  VW Kombi  kulula. i  VW Kombi  ngesona sithuthi esithandwayo sokuqashwa kwaye uyakwazi ukukhetha uba ufumane imileage engenamkhawulo. Sinekeza ngawona maxabiso mahle oqasha i  VW Kombi  kwaye ixhaswa sisiqinisekiso sethu.


The versatile Volkswagen Kombi boasts loads of space which conveniently satisfies a wide variety of traveling and transport needs. The passenger compartment is the result of excellent workmanship and high quality materials. The Volkswagen Kombi is easily able to accommodate 8-passenger trips. A rear double-folding 3-seater bench seat can be used to expand the luggage space which can be conveniently accessed via the large tailgate opening.


Jonga amaxabiso nokubakho kwesithuthi

Fumana elona xabiso lihle lokuqesha isithuthi


THELEKISA AMAXABISO OKUQESHA ISITHUTHI

Amaxabiso amahle okuqasha isithuthi - siyakuqinisekisa


Driving a rental car

Iingcaphephe ekuqeshiseni ngeezithuthi usukela ngo 2003


  • Ngapha kwe 60 000+ yezithuthi esezi bhukishiwe

  • Khangela msinya; Bidvest, Thrifty, Europcar, Tempest, Hertz, First no Cabs

  • Amasebe angaphezulu kwe 260, akufuphi kunam

  • Khetha ubhukisho olufikelelekayo lwe  VW Kombi  kubaniki-zithuthi bonke

  • Ngexabiso eliphantsi lwe  VW Kombi  unokhetha ukuba ne mileage engenamkhawulo