Kia Picanto For Hire


Ukuqasha i  Kia Picanto  eKapa, eRhawutini, eThekwini, ePitoli okanye kuMzantsi Afrika jikelele kulula neJust Car Hire. Sisebenza ngokusondeleleyo neenkampani ezinkulu eziqheshisa ngezithuthi ezinje ngo Hertz, Tempest, Bidvest, Thrifty, Europcar kunye noFirst Car Rental kwaye ukubhukisha i  Kia Picanto  kulula. i  Kia Picanto  ngesona sithuthi esithandwayo sokuqashwa kwaye uyakwazi ukukhetha uba ufumane imileage engenamkhawulo. Sinekeza ngawona maxabiso mahle oqasha i  Kia Picanto  kwaye ixhaswa sisiqinisekiso sethu.


The Kia Picanto just embodies fun, modern, sporty and is perfect for zipping in and out of the city for those business meetings, or even for a quick trip to weekend getaway. With its vigorous performance and its sharp motility, the Picanto turns a neighbourhood of slopes, winding, and narrow roads into its very own playground. This little car is not as little as it offers its passengers plenty of headroom, shoulder, and legroom. It feels spacious, wide-open and impressively modern. For maximum flexibility, the backs of the rear seats split 60:40 and fold flat, offering different combinations of people and cargo. Whether you're moving people, luggage, or even both you'll be able to comfortably enjoy the drive.


Jonga amaxabiso nokubakho kwesithuthi

Fumana elona xabiso lihle lokuqesha isithuthi


THELEKISA AMAXABISO OKUQESHA ISITHUTHI

Amaxabiso amahle okuqasha isithuthi - siyakuqinisekisa


Driving a rental car

Iingcaphephe ekuqeshiseni ngeezithuthi usukela ngo 2003


  • Ngapha kwe 60 000+ yezithuthi esezi bhukishiwe

  • Khangela msinya; Bidvest, Thrifty, Europcar, Tempest, Hertz, First no Cabs

  • Amasebe angaphezulu kwe 260, akufuphi kunam

  • Khetha ubhukisho olufikelelekayo lwe  Kia Picanto  kubaniki-zithuthi bonke

  • Ngexabiso eliphantsi lwe  Kia Picanto  unokhetha ukuba ne mileage engenamkhawulo